3Hg 3TGPCg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 - 8:45 ---- p_DrukCyf-1/2 PA 36
wf-2/2 #3W4 SG3
j.polski SK 29 r_angielski-2/2 KS 26 p_ModDruk3D-2/2 PA 31
2 8:55 - 9:40 wf-2/2 #3W4 SG3 p_DrukCyf-1/2 PA 36
wf-2/2 #3W4 SG3
j.polski SK 29 j.angielski-1/2 TA 26
r_angielski-2/2 KS 22
j.niemiecki-1/2 OM 21
p_ModDruk3D-2/2 PA 31
3 9:50 - 10:35 religia KO 26 p_DrukCyf-1/2 PA 36
j.angielski-2/2 KS 22
j.angielski-1/2 TA 26
j.angielski-2/2 KS 22
matematyka ZR 18 r_angielski-1/2 TA 26
j.angielski-2/2 KS 20
4 10:55 - 11:40 r_angielski-1/2 TA 26
j.niemiecki-2/2 OM 19
t_PodPro3D PA 31 r_matematyka ZR 18 u_hist.i sp. JB 27 u_hist.i sp. JB 27
5 11:45 - 12:30 t_ProcIntrol LA 19 t_RysZaw PA 31 r_matematyka ZR 18 t_ProcIntrol LA 19 p_ModDruk3D-1/2 PA 31
p_DrukCyf-2/2 LA 19
6 12:35 - 13:20 r_matematyka ZR 17 matematyka ZR 18 t_KPS BS 5 zaj. z wych. OM 29 p_ModDruk3D-1/2 PA 31
p_DrukCyf-2/2 LA 19
7 13:25 - 14:10 t_JOZaPo RS 26 wf-1/2 EK SG3 t_PDG BS 5 religia KO 20 j.angielski-1/2 TA 26
p_DrukCyf-2/2 LA 19
8 14:15 - 15:00 t_MaszUrzCyf LA 19 wf-1/2 EK SG3 wf-1/2 EK SG3 t_MaszUrzCyf LA 19 j.polski SK 29
Obowiązuje od: 6 czerwca 2022 r.
Drukuj plan

Sprawdź zastępstwa
wygenerowano 06.06.2022