R.Symonowicz (RS)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 - 8:45   RS 8 j,angielski 3Tp_3Tip 2/2   3Eg-2/2 j.angielski 8
RS 1E j.ang.zas 2/2
2 8:55 - 9:40   RS 8 j,angielski 3Tp_3Tip 2/2      
3 9:50 - 10:35 2T t_JOZaIn 29
  3Ep-2/2 t_JOZaEle 8
RS 8 j,angielski 3Tp 1/2 3Eg-2/2 j.angielski 8
4 10:55 - 11:40 1E-1/2 j.angielski 8
naucz.ind.BZ 3Eg-2/2 j.angielski 8
   
5 11:45 - 12:30 naucz.ind-BŻ-0,5h RS 8 j,angielski 3Tip 1/2   2T t_JOZaIn 29
3Tp t_JOZaIn 5
6 12:35 - 13:20       n.ind-PK-0,5h/MA-0,5h 3Ep-1/2 t_JOZaEletr 8
7 13:25 - 14:10 3Hg t_JOZaPo 26
  3Hp t_JOZaPo 27
1P t_JOZaIn 29
 
Obowiązuje od: 6 czerwca 2022 r.
Drukuj plan

Sprawdź zastępstwa
wygenerowano 06.06.2022