A.Przybylski (PA)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 - 8:45 3TIp-1/2 p_MonKonLAN 31
3Hg-1/2 p_DrukCyf 36
zab zab 3Hg-2/2 p_ModDruk3D 31
2 8:55 - 9:40 3TIp-1/2 p_MonKonLAN 31
3Hg-1/2 p_DrukCyf 36
zab zab 3Hg-2/2 p_ModDruk3D 31
3 9:50 - 10:35 3TIp-1/2 p_MonKonLAN 31
3Hg-1/2 p_DrukCyf 36
zab zab naucz.ind-MA
4 10:55 - 11:40 3TIp-1/2 p_MonKonLAN 31
3Hg t_PodPro3D 31
1P t_ProTwStrIn 31
1P t_ProTwStrIn 20
1P-1/2 p_PracStrInt 31
5 11:45 - 12:30 2PG-2/2 t_PodPoligr 31
3Hg t_RysZaw 31
2PG-2/2 t_PodPoligr 36
3TIp-2/2 p_MonKonLAN 31
3Hg-1/2 p_ModDruk3D 31
6 12:35 - 13:20 naucz.ind-MA 1P-2/2 p_PracStrInt 36
naucz.ind-PZ 3TIp-2/2 p_MonKonLAN 31
3Hg-1/2 p_ModDruk3D 31
7 13:25 - 14:10 n.ind-PK-0,5h/MA-0,5h 1P-2/2 p_PracStrInt 36
1P t_ProTwStrIn 20
3TIp-2/2 p_MonKonLAN 31
1P-1/2 p_PracStrInt 31
8 14:15 - 15:00 2PG-2/2 t_PodPoligr 23
1P-2/2 p_PracStrInt 36
1P-1/2 p_PracStrInt 36
3TIp-2/2 p_MonKonLAN 31
3Tip zaj.wych zast
Obowiązuje od: 6 czerwca 2022 r.
Drukuj plan

Sprawdź zastępstwa
wygenerowano 06.06.2022